Tot en met 9 september zijn onze acht kerken op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur open.

U kunt er onze vaste collectie bekijken: In de kerken van Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens en Boksum de monumentale schilderijen van de patroonheiligen van de kerken in 2013 speciaal voor de kerken gemaakt door Giovanni Dalessi.

In de kerk van Boksum bovendien het eveneens monumentale doek ‘De hongerigen te eten geven’ van Frans Franciscus.

Het interieur in Louis XVI – stijl van de kerk van Mantgum is een kunstwerk op zich. Het is rond 1780 gemaakt door de door de Leeuwarder antieksnijder Hermannus Berkebijl die er drie jaar aan gewerkt heeft.