financieel overzicht 2015
stichting nieuwe kunst in oude kerken

uitgaven:
bankkosten € 128,79
kosten website € 350,30
drukkosten € 466,90
kosten fiets/wandeltochten € 47,25  + 
totaal uitgaven € 993,24

inkomsten:
verkoop brochures € 11,00
giften € 410,00
sponsoring € 2.205,00
bijdrage fiets/wandeltochten € 527,50  +
totaal inkomsten € 3.153,50

saldo € 2.160,26